Bestyrelserne gennem tiden....

2006
Formand: Arne Pallesen
Bestyrelsesmedlemmer: John Larsen, Anna Kirkeberg, Kaj Agner Nielsen, Kjeld Hyldeqvist
Suppleanter: Birthe Petersen, Per Lauritzen

2008
Formand: Arne Pallesen
Bestyrelsesmedlemmer: John Larsen, Alex Andreasen, Kaj Agner Nielsen, Kjeld Hyldeqvist
Suppleanter: Birthe Petersen, Per Lauritzen

2009
Formand: Alex Andreasen
Bestyrelsesmedlemmer: John Larsen, Per Lauritsen, Kaj Agner Nielsen, Kjeld Hyldeqvist
Suppleanter: Birthe Petersen, Lis Christiansen

2010
Formand: Alex Andreasen
Bestyrelsesmedlemmer: John Larsen, Per Lauritsen, Kaj Agner Nielsen, Kjeld Hyldeqvist
Suppleanter: Birthe Petersen, Lis Christiansen

2011
Formand: John Larsen
Bestyrelsesmedlemmer: Per Lauritsen, Kaj Agner Nielsen, Kjeld Hyldeqvist, Kate Olsen
Suppleanter: Birthe Petersen, Anna Kirkeberg

2012
Formand: John Larsen
Bestyrelsesmedlemmer: Kaj Agner Nielsen, Kjeld Hyldeqvist, Kate Olsen, Asger Birk Jensen, Finn Bodholdt
Suppleant: Anna Kirkeberg

2013
Formand: John Larsen
Bestyrelsesmedlemmer: Asger Birk Jensen, Kaj Agner Nielsen, Kate Olsen, Anna Kirkeberg
Suppleanter: Finn Bodholdt, Werner M. Hansen

2014
Formand: Asger Birk Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Kaj Agner Nielsen, Anna Kirkeberg, Finn Bodholdt, Svend Erik Jørgensen
Suppleanter: Werner M. Hansen, Birthe Petersen

2015
Formand: Asger Birk Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Kaj Agner Nielsen, Anna Kirkeberg, Finn Bodholdt, Svend Erik Jørgensen
Suppleanter: Werner M. Hansen, Birthe Petersen

2016
Formand: Asger Birk Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Allan Hyldgaard, Kaj Agner Nielsen, Finn Bodholdt, Svend Erik Jørgensen
Suppleanter: Werner M. Hansen, Birthe Petersen

2017
Formand: Asger Birk Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Allan Hyldgaard, Kaj Agner Nielsen, Finn Bodholdt, Svend Erik Jørgensen
Suppleanter: Werner M. Hansen, Birthe Petersen

2018
Formand: Asger Birk Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Svend Erik Jørgensen, Allan Hyldgaard, Finn Bodholdt, Kaj Agner Nielsen
Suppleanter: Birthe Petersen, Werner M. Hansen

2019
Formand: Svend Erik Jørgensen
Bestyrelsesmedlemmer: Allan Hyldgaard, Kaj Agner Nielsen, Finn Bodholdt, Ditte Larsen
Suppleanter: Asger Birk Jensen, Birthe Petersen

2020
Formand: Asger Birk Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Allan Hyldgaard, Kaj Agner Nielsen, Finn Bodholdt, Ditte Larsen
Suppleanter: Ole Jørgensen, Birthe Petersen

2021
Formand: Asger Birk Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Allan Hyldgaard, Kaj Agner Nielsen, Finn Bodholdt, Ditte Larsen
Suppleanter: Ole Jørgensen, Birthe Petersen

2022
Formand: Asger Birk Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Allan Hyldgaard, Kaj Agner Nielsen, Finn Bodholdt, Ditte Larsen
Suppleanter: Birthe Petersen, Lene Davidsen

2023
Formand: Asger Birk Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Allan Hyldgaard, Kaj Agner Nielsen, Finn Bodholdt, Ditte Larsen
Suppleanter: Pia Hansen, Lene Davidsen


2024
Formand: Asger Birk Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Allan Hyldgaard, Kaj Agner Nielsen, Finn Bodholdt, Ditte Larsen
Suppleanter: Pia Hansen, Lene Davidsen


Del siden